Translation Contest

Dil öğretiminde dinleme, konuşma, okuma, yazma olarak kabul edilen dört temel becerinin etkili iletişim kurmak için geliştirilmesi gereklidir. Bu etkili iletişimin geliştirilmesi için günlük hayattan, gerçek yaşama dair ne kadar çok olay,nesne,veri,söz,deyim..vb kullanılırsa o kadar çok gelişir. Kampüs Koleji Lise İngilizce Zümresi olarak gerçek yaşam ve günlük hayatta kullanılabilir ilkesinden hareketle öğrencilerimizin izledikleri filmlerde gördükleri kalıplardan şarkı sözlerine, atasözleri ve deyimlerden genel kültür seviyelerini artıracak bilgilere kadar günlük hayatta karşılaştıkları yaşayan İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini hedeflediğimiz "Translation Contest" (İngilizce Genel Kültür Yarışması)yapacağız. Yarışmamız sınıf elemeleri ve final aşaması olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Eğlendirirken öğreten bu etkinliğimizin finali 14 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam