bilgi teknolojileri ve grafik tasarım

KAMPÜS NETWORK ALT YAPISI VE İNTERNET KULLANIMI

Binalarımızda bilgi teknolojileri açısından son derece önemli olan network alt yapısı bu alanda en gelişmiş ürünler ile gerçekleştirilmiştir. Kampüs network alt yapısı, binalar arasında yer altında bulunan tünellerden ana merkeze bağlı fiber optik kablolama ile yapılmıştır.

 Öğrencilerimiz, internet erişimi ve çalışma ortamı sağlanması amacıyla kurulan Anaokulu, İlköğretim ve Lise Kısmı bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve Lise kısmında mevcut olan bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz bilgisayar öğretmenlerinin gözetiminde bilgisayar dersleri almaktadırlar. Bu bilgisayarların hepsi okul network ağında çalışmaktadır.

  Öğrencilerimize ait laboratuvar ve kütüphane bilgisayarlarında kullanılan filtre programı ile zararlı sitelere giriş önlenmektedir. Böylece öğrencilerimizin interneti sadece eğitim amaçlı kullanmaları sağlanmaktadır.

  Okulumuzun resmi internet sitesi www.cankaya.kampuskoleji.com.tr Bilgi İşlem-Grafik Tasarım birimi tarafından hazırlanmakta ve güncellenmekte,ayrıca faaliyetlerde kullanılmak üzere grafik, fotoğraf, sunum, kısa film vb. her türlü görsel-işitsel materyal IT bölümümüz tarafından hazırlanmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam