kampüs koleji özel anaokulu

ANAOKULU HAKKINDA

Kampüs Koleji Anaokulu deneyimli ve alanında uzman eğitim kadrosu ile Ankara Çankaya Özel Anaokulu içinde eğitim-öğretime devam etmektedir. Kampüs Koleji özel Anaokulu olarak,

 • Çocukların bireysel gelişimin desteklemeyi, ”neyi düşünmesini” sağlamaktansa “nasıl düşünmesi” gerektiğine odaklanan,
 • Çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, bağımsız ve liderlik becerilerini öne çıkarmayı hedefleyen,
 • Çocukları araştırmaya teşvik ederek, seçilen temalarla ilgili çalışmalarının raporlarını belgeleyen,
 • Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştiren,
 • Bilginin tek başına yeterli olmadığı, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini öngören,
 • Tüm duyuların aktif olduğu öğrenme ortamları hazırlayan bir anaokulu sunuyoruz.

Ankara Çankaya Özel Anaokulları içinde tüm bu programlar çerçevesinde yaratıcı, özgüveni gelişmiş, bir problem durumunda çözüm önerileri getirip uygulayabilen, araştırmacı, kendini iyi ifade edebilen, sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Ankara Çankaya Özel Anaokulu Eğitim programımız MEB programına uygun olarak 4, 5, 6 yaş grubundaki öğrencilerin gelişimsel becerilerinin desteklemek ve ilkokulda ihtiyaç duyacağı akademik becerileri kazandırmak üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurularak oyuna ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı çeşitli modern eğitim yöntemleri ve teknikleri kullanılır. Öğrencilerimizin bilişsel, duyusal ve psikomotor gibi tüm gelişim alanlarının desteklenmesini sağlanır.

Ankara Çankaya Özel Anaokulu, Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup, her ders ve konu birbiri ile ilişkilendirilir. Ders konuları öğrencilerin ilgi alanlarından ve günlük yaşamlarından seçilir. Etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene doğru bir anlayışla eğitim verilir. Derslerimiz 8.40’ta başlayıp 16.30’a kadar devam eder. Derslerin bitiminden sonra saat 18.00’e kadar kulüp veya etüt programı uygulanır. 

KAMPÜS KOLEJİ İNGİLİZCE EĞİTİM YAKLAŞIMI

 • Kampüs Koleji İngilizce Eğitimi "Avrupa Dil Çerçeve Programına(CEFR)" uygun bir program ile yürütülür.
 • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde bütünsellik esastır. Program, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde öğrenci merkezli bir öğretim programı uygulanır. 'No Child Left Behind' yani 'Hiçbir Çocuk Geri Kalmasın' prensibi benimsenir.
 • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde beceri (Listening,Speaking,Reading,Writing) temelli öğretim yapılır.
 • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde, gerçek yaşam ve günlük hayatta kullanılabilirlik ilkesi benimsenmiştir.

KAMPÜS KOLEJi ANAOKULU İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Yapılan bilimsel çalışmalara göre küçük yaşlarda yabancı dil

öğrenimi ileriki yaşlara göre daha kalıcı ve hızlı gerçekleşir.

Amacımız; İngilizceyi sevdirmek, anadili dışında başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerine dair farkındalık oluşturmak ve bu dili öğrenmeleri için gerekli becerilerini geliştirmektir. Bunun için dil yolculuğu temeli anaokulunda atılır. Dili yaşayarak ve yaparak doğal öğrenme ortamı hazırlanır.  İngilizce öğrenim sürecinde öğrencilerimiz, dinlemeye ve anlamaya, anladıklarını göstermeye başlar. İngilizce dersleri çok çeşitli oyun, aktivite, şarkı, video ve görseller ile işlenir. Yabancı ve Türk öğretmenlerimiz eşliğinde her gün en az 2 saat İngilizce dersimiz vardır. Anaokulunda sınıf öğretmenlerimizle "Tamamlayıcı Program" uygulanır. Buna göre aylık olarak "Tema" belirlenir. Temalar sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmenleri tarafından koordineli bir şekilde öğretilir.

Kampüs Koleji Anaokulunda kullanılan İngilizce Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimiz, edindikleri dil becerileri ile farklı temalarda İngilizce olarak iletişimi başlatabilen ve iletişimi anlamlı bir şekilde sürdürebilen bireyler olarak ilkokul kademesine hazırlanır.

Kampüs Koleji İngilizce Eğitim programında uluslararası geçerlilik için ESOL (Starters,Movers,FLyers,KET,PET,FCE)sınavlarına yönelik hazırlık yapılır.

 

ATÖLYELER VE KULÜPLER

Görsel Sanatlar Atölyesi

Müzik Atölyesi

Akıl Oyunları/Satranç Atölyesi

Kurgu-Hayal Atölyesi

ANAOKULU KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

Cumartesi günleri yarım gün anaokulu çocuklarımız için kulüp çalışmaları planlanmaktadır.

Plastik Sanatlar Atölyesi

Stretching Kulübü

Test

Form Gönderimi

Tamam