kampüs koleji özel ilkokulu

KAMPÜS İLKOKULU HAKKINDA

Çankaya Özel İlkokulu ve ilkokullar, toplumun temel kültürünü geliştirir. Siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların asıl çözüm yeri ilköğretim tabanıdır. Kampüs Koleji İlköğretim eğitim programı, çocuğu yetişkin yaşamına ve bir üst öğrenime hazırlayacak şekilde düzenlemiştir.

Çankaya Özel İlkokulu Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup, her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilerek disiplinler arası çalışılmaktadır. Ders konularımız MEB müfredatı ile beraber öğrencilerin ilgi alanlarından ve günlük yaşamlarından seçilmektedir. Eğitim programımızın temelinde etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora bir sistem ve Davranış Geliştirme Sanatı yer almaktadır.

Kampüs Koleji Çankaya Özel İlkokulları ve biz çocuklarımız birbirinden ilginç deneylerle bilim ve teknolojiyi erken yaşta tanır ve hayatın içine katar. Her bir çocuğumuzun ilgi ve yetenekleri, dünya standartlarına uygun ölçme değerlendirme metotlarıyla keşfedilip geliştirilir. Çocuklarımızın bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan gelişmiş bireyler olabilmesi adına zihnin tüm gelişim alanlarına (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) yönelik çalışmalar yapılır.  Bununla birlikte, ilkokulumuzun bünyesine özel olarak hazırlanmış farklı atölyelerde öğrencilerimizin el becerileri geliştirilerek, hayal güçlerinin sınırları zorlanarak hem eğlenip hem de öğrenmeleri sağlanır. 

KAMPÜS KOLEJİ İNGİLİZCE EĞİTİM YAKLAŞIMI

  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitimi "Avrupa Dil Çerçeve Programına(CEFR)" uygun bir program ile yürütülür.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde bütünsellik esastır. Program, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde öğrenci merkezli bir öğretim programı uygulanır. 'No Child Left Behind' yani 'Hiçbir Çocuk Geri Kalmasın' prensibi benimsenir.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde beceri (Listening,Speaking,Reading,Writing) temelli öğretim yapılır.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde, gerçek yaşam ve günlük hayatta kullanılabilirlik ilkesi benimsenmiştir.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitim programında uluslararası geçerlilik için ESOL (Starters,Movers,FLyers,KET,PET,FCE)sınavlarına yönelik hazırlık yapılır.

KAMPÜS KOLEJİ İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İlkokuldaki İngilizce eğitimi okul öncesi İngilizce eğitimini destekleyecek biçimde tasarlanmıştır. Öğrencilerin dil edinmeye yatkın oldukları bu dönemde İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın akışı içinde doğal bir süreçte öğretiyoruz. Her öğrencinin farklı öğrenme stili olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri günlük yaşamında kullanabilmesine özen gösteriyoruz. Şarkılar, oyunlar, hikayeler, Role Card/Play  ve konu ile ilgili objeler ile sınıfta doğal ortam(Real Life) oluşturuyoruz.

İngilizce Programımızın Amaçları;

Öğrencilerin İngilizceyi sevmeleri; öncelikle sınıf içinde, daha sonra da sınıf dışı ve doğal ortamlarda(Every Day English), duydukları ve okuduklarını anlamaları, İngilizceyi konuşarak ve yazarak kullanacak düzeye ulaşmaları ve iki dil konuşabilen, özgüvenli bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

Hedef dilin(İngilizce) pekiştirilmesi amacıyla okul çapında birçok etkinlik yapılır. Öğrencilerimizin 4 dil becerisini ölçtüğümüz ve geleneksel olarak yaptığımız Kampüs Language Test buna bir örnektir. Diğer etkinliklerimiz Spelling Bee Competition,100. Gün Etkinlikleri, Portfolyo Sunumu, İngilizce Gösterileri, Tematik Günler, Every Day English Day, İngilizce Eğlence Etkinlikleri ve ödüllü yarışmalardan oluşmaktadır.

KEY (KAMPÜS EĞİTİM YAKLAŞIMI)

5N1K: 5N1K, okuduğunu anlamaya yönelik Kampüs İlkokulu’nda haftada 1 saat verilen özel bir derstir. Çankaya Özel İlkokulları da biz gibi öğrencileri verilen metinleri sınıf öğretmeni ve arkadaşlarıyla okuyup inceledikten sonra hep beraber değerlendirme yaparlar. Bu derste öğrencilerimize edindirmek istediğimiz kazanımlar şu şekildedir: düşünme, alternatifli düşünme, hem kendi hissini hem de diğerlerinin neler hissettiğini anlama, çıkarım yapma, neden sonuç ilişkilerini kısa sürede fark etme ve anlam oluşturma gibi yeteneklerdir.

SORU ÇÖZME BECERİLERİ (SÇB): İlkokul 4. Sınıfta, öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik haftada 2 saat Soru Çözme Becerileri dersi verilmektedir. Bu derste öğrencilerimiz sınıf öğretmenleriyle test çözüp, test sorularını tartışıp değerlendirmektedir. Aynı zamanda Çankaya Özel İlkokulu sınıf öğretmenlerimiz, bilgileri değerlendirme, yorumlama ve soru çözme hızı hakkında öğrencilerimize bilgi vermektedir.

DAVRANIŞ GELİŞTİRME SAATİ (DGS): Kampüs Çankaya Özel İlkokulu’nda haftada 1 saat verilen Davranış Geliştirme dersi temel evrensel değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu dersimizde öğrencilerimize; kazandıkları değerleri davranışla ifade edebilmeyi, temel değerleri pekiştirmeyi ve psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun kazanımları edindirmeyi hedefliyoruz.

NELER BİLİYORUZ: İki haftalık periyotlarla 2.3. ve 4. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız Neler Biliyoruz sınavı ile öğrencilerimizin öğrenme durumları ölçülür. Neler Biliyoruz sonuçlarına göre Çankaya Özel İlkokulu öğrencilerimizin eksikleri tamamlanır ve gerek duyulan öğrencilere etüt takviyesi yapılır. Neler Biliyoruz sınavları, öğrencilerimizin ders konularını eksiksiz bir şekilde öğrenmesini sağlamak ve tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için yapılır.

AYLIK BÜLTENLER: Kampüs Koleji Çankaya Özel İlkokulu aylık bültenimizde, yaptığımız geziler, etkinlikler ve kutlama haberlerinin yanında öğretmenlerimizin ve psikologumuzun eğitici yazıları da bulunur.  İlkokul biriminde gerçekleşen tüm etkinlikleri içeren bültenimiz her ayın sonunda velilerimize gönderilir.

 

ATÖLYELER VE KULÜPLER

-Görsel Sanatlar

-Akıl Oyunları

-Drama

-Jimnastik

-Halk Oyunları

-Robotik Kulübü

-Basketbol Kulübü

-Voleybol Kulübü

-Futbol Kulübü

-Tenis Kulübü

-Bale Kulübü

-Minik Sanatçılar Kulübü

-Yaratıcı Eller Kulübü

-Tiyatro Kulübü

-Piyano Kulübü

-Gitar Kulübü

-Keman Kulübü

Test

Form Gönderimi

Tamam