kampüs koleji özel fen lisesi

Çankaya Özel Fen Lisesi Hakkında

Çankaya Özel Fen Lisesi Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup, her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilerek disiplinler arası çalışılmaktadır. Ders konularımız MEB müfredatı ile beraber öğrencilerin ilgi alanlarından ve günlük yaşamlarından seçilmektedir. Eğitim programımızın temelinde etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora bir sistem ve Değerler Eğitimi (İnsanlık Sanatı) yer almaktadır.

Kampüs Koleji Çankaya Özel Fen Lisesi ve Lisesi öğrencileri birbirinden ilginç deneylerle bilim ve teknolojiyi erken yaşta tanır ve hayatın içine katar. Her bir çocuğumuzun ilgi ve yetenekleri, dünya standartlarına uygun ölçme değerlendirme metotlarıyla keşfedilip geliştirilir.

Ayrıca Çankaya Özel Fen Lisesi bünyesine özel olarak hazırlanmış farklı atölyelerde öğrencilerimizin el becerileri geliştirilerek, hayal güçlerinin sınırları zorlanarak hem eğlenip hem de öğrenmeleri sağlanır.

TYT/AYT PROGRAMIMIZ

Kampüs Koleji Çankaya Özel Anadolu ve Fen Lisesi’nde öğrencilerimizin ilgi, yetenek, beceri ve akademik başarısı baz alınarak donanımlı ve yoğun bir TYT-AYT Hazırlık Programı uygulanır. Kampüs Koleji olarak amacımız; öğrencilerin yeteneğini, ilgisini, kişilik özelliklerini keşfetmek, meslekleri tanımalarını sağlamak, akademik eğitim programı ile eğitmek ve doğru kariyer hedefine ulaştırarak mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

Çankaya Özel Fen Lisesi AYT ve TYT grupları bireye özgü bir eğitim modeli ile sınava hazırlanır ve her süreçleri sınav danışman öğretmenleri ve rehberlik servisi tarafından takip edilir.

Öğrencilerimize Cumartesi günleri AYT-TYT denemeleri uygulanır, deneme sınavının olmadığı günler ise sınıf danışman öğretmeni ve rehberlik servisinin eksik tespit ettiği öğrencilere etüt ve birebir etüt verilir. Rehber öğretmenleri, mevcut durumlara dair geri bildirimleri okul idaresine, velilere ve öğrencilere bildirip çalışma programını yeniden günceller.

Çankaya Özel Fen Liseleri gibi Rehberlik servisi, öğrenciye sunduğu özel kariyer rehberlik sistemi ile öğrencilerin üniversite bölümlerine yönelik tercihlerinin belirlenmesini sağlar ve belirlenen hedef için planlama yapar. Üniversite bölümlerini ve meslekleri tanıtmak amacıyla okulda “Kariyer Günleri” gerçekleştirilir. Bu süreçte öğrencilerin kaygılarını en aza indirmek amacıyla motivasyon görüşmeleri ve buna yönelik seminerler düzenlenerek  öğrencilerin bu sınavdan zaferle çıkmaları sağlanır.

Çankaya Özel Fen Lisesi Öğrencilerin sınav sürecinde yaşadığı kaygıların en önemli nedenlerinden biri, eğitim-öğretim yılı içerisinde TYT ve AYT konularının yetişip yetişemeyeceğidir. Buna yönelik,  11. sınıfta erken başlayan YGS/LYS programı ile öğrencilerimizin 12. sınıfa ve sınava hazır olmaları sağlanır.

KAMPÜS KOLEJİ İNGİLİZCE EĞİTİM YAKLAŞIMI

  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitimi "Avrupa Dil Çerçeve Programına(CEFR)" uygun bir program ile yürütülür.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde bütünsellik esastır. Program, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde öğrenci merkezli bir öğretim programı uygulanır. 'No Child Left Behind' yani 'Hiçbir Çocuk Geri Kalmasın' prensibi benimsenir.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde beceri (Listening,Speaking,Reading,Writing) temelli öğretim yapılır.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitiminde, gerçek yaşam ve günlük hayatta kullanılabilirlik ilkesi benimsenmiştir.
  • Kampüs Koleji İngilizce Eğitim programında uluslararası geçerlilik için ESOL (Starters,Movers,FLyers,KET,PET,FCE)sınavlarına yönelik hazırlık yapılır.

KAMPÜS KOLEJİ LİSE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Kampüs Koleji Lise İngilizce eğitim programı hedefi, İngilizce dersi alan öğrencilerimizin bu dersi öğrenirken keyif alması, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmesi ve İngilizceyi "içselleştirerek " gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmesi ve kullanabilmesidir. Bunun için eğitim programımız Listening, Speaking, Reading, Writing becerilerine yönelik ve dile maruz kalmayı arttıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir.

İngilizce Eğitim programımızda;

  • Öğrencilerimiz akademik yılın başında uygulanan seviye tespit sınavının sonucuna göre kur sınıfına ayrılır.
  • Her öğrencinin farklı öğrenme stili olduğu düşüncesiyle sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel ve kinestetik olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine önem verilir.
  • Tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini çekmek ve sevdirmeye yönelik olarak kullanılır.
  • Hedef dilin(İngilizce) pekiştirilmesi amacıyla okul çapında birçok etkinlik yapılır. Öğrencilerimizin 4 Dil becerisini ölçtüğümüz ve geleneksel olarak yaptığımız Kampüs Language Test buna bir örnektir. Diğer etkinliklerimizden bazıları; MUN (Birlemiş Milletler Simülasyonu) ve URFODU (Uluslar Arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması)katılımı, Geleneksel Antalya Dil Kampı, Translation Contest, Scrabble Tournament vb.

İngilizce Eğitim programı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.

KULÜPLER

Kampüs Eğitim Kurumları Çankaya Özel Fen Lisesi olarak “Sosyal Etkinlikler” başlığı altında, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında ruh ve beden sağlıklarının da gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu gelişime katkı sağlamak amacı ile sanat ve Spor Kulüpleri organize ediyoruz. Bu kulüplerin organize edilmesinde amaç, öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda çalışmalarına fırsat vermek, sorumluluk kazandırmak ve seçtikleri bu faaliyetlere fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamaktadır.

Çankaya Özel Fen Liseleri gibi Kulüp çalışmalarında katılımcılık, süreklilik gönüllülük ve işbirliği temel ilkemizdir. Kulüp çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için devamlılık ve seçilen kulüp ile ilgili çok mecbur kalmadıkça değişiklik yapılmamasına özen gösterilmelidir.

– Basketbol Kulübü

– Voleybol Kulübü

– Masa Tenisi Kulübü

– Diksiyon ve Oyunculuk Kulübü

– Gitar Kulübü

– Keman Kulübü

– Kodlama Kulübü

– Mun Kulübü

Test

Form Gönderimi

Tamam