Paragraf Çözümü

YKS hazırlık sürecinde öğrencilerimizin bilgi seviyesinin yanı sıra hızlı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi gerektiğinin farkındayız. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda yalnız Türkçe sorularının değil aynı zamanda sosyal, matematik ve fen sorularının da uzun olması, yoruma dayanması paragraf testi çözmenin önemini daha da arttırdı. Biz de okulumuzda haftada bir ders saati okul kütüphanesinde Türkçe derslerinden hariç bir soru çözüm saati koyduk. Öğrencilerimizin bir ders saatinde kaç soru çözdüğünü, kaç doğru kaç yanlış yaptığını hafta hafta takibe almaya başladık.

Test

Form Gönderimi

Tamam