‘’Çöpman’’ Tiyatro Oyunu

Tiyatroda sergilenen oyunlarda çocuklar, gözlem yoluyla öğrenmektedir. Oyun esnasında kendini oyunun akışına bırakan ve bir anlamda oyunun bir parçası olan çocuklar, sahnedeki oyuncuları model alır ve onlarla empati kurar. Bunun bir sonucu olarak oyunun çocuklara vermek istediği mesaj gözlem yoluyla öğrenilir ve hayata aktarılır. Çocuklar duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve daha etkin bir şekilde ifade ederler. Gözlem yoluyla öğrenmenin bir başka artısı da çocuklarda dikkat, algılama, konuşma, dinleme gibi becerilerin gelişmesine önemli bir katkı sunmasıdır. Bu kapsamda anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz ‘’çöpman’’ adlı kahramanımızın mikroplara karşı verdiği mücadeleye tanık olarak temizliğin önemini eğlenerek öğrendiler.

Test

Form Gönderimi

Tamam